Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

 

 1.       Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  a. Sprzedawca, gwarant, KOM-IN - prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KOM-IN Beata Mielańczuk adres: ul.Fińska 74 75-430 Koszalin, NIP: 669-153-65-67, REGON  321570588.
  b. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu w firmie Kom-in.
  c. Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową
  d. Adres zwrotu: ul. szczecińska 49c 75-122 Koszalin  
  e. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2.       Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej "Klientem", a Sprzedającym poprzez złożenie zamówienia w formie pisemnej wysłane drogą poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
 3.       Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Kom-in wyłącznie w celach informacyjnych.
 4.       Przedmiotami transakcji prowadzonych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są produkty wymienione w ofercie i przedstawione na stronach KOM-IN w chwili składania zamówienia.
 5.       Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanym asortymencie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Kom-in, a także wprowadzania innych zmian.
 6.       Opisy, zdjęcia i grafiki towaru dostępnego i zamieszczonego na stronie na www.kom-in.pl chronione są Ustawą o Prawie Autorskim. Korzystanie i rozpowszechniane na stronach internetowych innych, niż www.kom-in.pl (z wyłączeniem posiadających na to pisemną zgodę) jest zabronione i podlega karze.
 7.       Klient dokonując zamówienia w KOM-IN wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę, będącego administratorem danych oraz wykorzystanie ich do celów związanych z realizacją sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów oraz do celów marketingowych KOM-IN.
 8.       Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.


§ 2 Zamówienia – przyjmowanie i realizacja

 

 1.       Zamówienia przyjmowane są poprzez złożenie zamówienia w formie pisemnej wysłanej drogą poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
 2.       Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3.       Ceną wiążącą jest cena produktu podana na stronach Kom-in w chwili składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest drogą poczty elektronicznej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 4.       Paragon lub Faktura VAT wysyłana jest na adres poczty elektronicznej Klienta w wersji elektronicznej. E-faktura stanowi odpowiednik faktury papierowej, posiada pełną wartość prawną i jest wygodna w użytkowaniu. Jeżeli Klient chce otrzymać Paragon lub Fakturę VAT w formie papierowej, proszony jest on o udzielenie takiej informacji zanim zamówione produkty zostaną wysłane.
 5. Paragon lub Faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 6.       Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury lub paragonu. 
 7.       Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu 792-789-091. Klient nie może wycofać zamówienia, które zostało już wysłane. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – KOM-IN zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.
 8.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bądź też wycofania towaru z oferty jak również do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych w tym wyprzedaży. W przypadku braku towaru lub zmiany ceny, Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany telefonicznie lub poprzez adres poczty elektronicznej e-mail i może zrezygnować z zamówienia. Wprowadzone zmiany w ofercie nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie takiej zmiany: ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 9.       Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Klient wybiera i określa w zamówieniu formę płatności oraz sposób dostawy towaru.
 10.       Wszystkie towary dostępne na stronie www.kom-in.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją jakości producenta. Okres gwarancji zależy od producenta. Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558§ 1 Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Realizacja zamówienia

 

 1.       Termin realizacji wynosi około 14 dni roboczych, w zależności od ilości zamówień oraz wybranej formy płatności. W przypadku chwilowego braku towaru, Klient zostaje poinformowany o planowanym terminie dostawy drogą telefoniczną lub na adres poczty elektronicznej e-mail. Do  czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez  firmę kurierską.
 2.       Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz gabarytów zamawianych towarów i jest określony dla każdego towaru indywidualnie.
 3.      Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Klient złoży zamówienie w formie pisemnej wraz z wybranym sposobem dostawy na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (dotyczy produktów typowych, w których jedynymi cechami konfigurowanymi przez klienta są kolor kominka, kolor dodatków oraz kierunek otwarcia drzwiczek; w przypadku produktów spersonalizowanych wymagana jest zaliczka w wysokości 30% wartości produktu).
 4.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży towaru, jeśli z przyczyn od niego niezależnych stanie się on niedostępny w magazynach sprzedającego np. z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu, jak również zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany. 
 5.       Sprzedawca realizuje przesyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE.
 6.       Zamówiony towar wysyłany zostaje pod adres, który został wskazany przez Klienta. 

§4 Dostawa towaru

 

 1.       Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego też każdorazowo przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić stan przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone, należy otworzyć paczkę przy kurierze. Jeśli zawartość jest uszkodzona trzeba bezwzględnie spisać protokół szkody, który będzie później podstawą reklamacji usługi doręczenia. W takim przypadku należy nie odbierać przesyłki. Bez protokołu reklamacja nie zostanie uznana!

§5 Zwroty towarów

 

 1.       1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r, konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. W takim wypadku Klient ma obowiązek poinformować Sprzedawcę telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej na adres Sprzedającego, w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki. Od dnia powiadomienia Sprzedawcy, Klient ma 14 dni, aby nadać przesyłkę zwrotną. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony i nienoszący śladów używania. Dopuszczalne jest jedynie otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.
 2.       Możliwość zwrotu nie dotyczy produktów, które były realizowane na indywidualne zamówienie klienta tj. indywidualne wymiary lub wybór opcji konfiguracyjnych z listy dodatkowej produktu.
 3.       Zwracany towar odsyła Klient na koszt własny, na adres zwrotu Sprzedawcy razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT lub paragonem, kartą gwarancyjną oraz wypełnionym formularzem zwrotu, dostępnym w serwisie www.kom-in.pl i dopiskiem na liście/paczce „zwrot KOM-IN.pl”. Istnieje również możliwość przesłać wypełniony formularz zwrotu drogą poczty elektronicznej na adres sprzedawcy. Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli spełnia wymagania określone w ust 1 sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy w kwocie równej cenie zamówienia, a także koszt, który poniósł klient odsyłając towar. W przypadku zwrotu kosztów przesyłki, jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego zwykły sposób dostarczenia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych. Zwroty wysyłane za pobraniem nie będą odbierane.
 4.       W przypadku wystąpienia uszkodzenia produktu, w wyniku zwrotu towaru, KOM-IN zwraca Klientowi różnicę, w równowartości produktu kupionego przez Klienta, a stratami powstałymi w wyniku uszkodzenia produktu podczas transportu do Sprzedawcy. Strat powstałych podczas transportu klient musi dochodzić we własnym zakresie od dostawcy.

 

§6. Reklamacje i gwarancja

 1.      Warunki gwarancji:

  1.1 Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia sprzedawane przez KOM-IN oraz przez autoryzowanych dealerów. Karta gwarancyjna musi być ostemplowana przez sprzedawcę i posiadać czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez naniesionych poprawek i skreśleń.
  1.2 Okres gwarancji wynosi: 5 lat (z możliwością płatnego przedłużenia do 7 lub 8 lat) na korpus paleniska, korpus kasety kominkowej oraz korpus drzwiczek kominkowych; 24 miesiące na uchwyty, oryginalne części zamienne oraz akcesoria; 6 miesięcy na części mające bezpośredni kontakt z ogniem takie jak: szamot, wermikulit, ruszt, uszczelki oraz szyba ceramiczna. Mając na uwadze fakt, iż produkt musi dotrzeć do Klienta, na karcie gwarancyjnej umieszczona będzie data następnego dnia w stosunku do dnia wysyłki towaru. Jeżeli podany numer urządzenia nie znajduję się w bazie danych KOM-IN, serwis może odmówić naprawy gwarancyjnej takiego urządzenia.

 2.      Zobowiązania gwaranta:

  2.1 W okresie gwarancji gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy produktu, jeżeli konieczność naprawy wystąpi w wyniku wady powstałej z przyczyn tkwiących w urządzeniu w momencie jego zakupu ( wady produkcyjnej) i nie zostało spowodowane przez użytkowania.<
  2.2 2.2 W przypadku nabycia wadliwego produktu Klient ma możliwość domagać się od sprzedającego obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy. Istnieje możliwość naprawy produktu lub wymiany na nowy, jeżeli strony się porozumieją.
  2.3 Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność gwaranta wykraczającą poza zobowiązania określone powyżej w pkt. 2.1, 2.2, w szczególności gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich lub utraconych korzyści wynikłych z wad urządzenia lub niemożności używania przez użytkownika urządzenia w skutek jego wad.
  2.4 Każdy wadliwy produkt z chwilą jego wymiany staje się własnością KOM-IN.

 3.       Warunki przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych:

  3.1 W okresie gwarancyjnym jedynym przedmiotem uprawionym do wykonywania napraw i konserwacji urządzenia jest serwis KOM-IN.
  3.2 Reklamowany towar powinien odesłać Klient na koszt własny, na adres zwrotu Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja KOM-IN.pl”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię Paragonu lub Faktury VAT, kartę gwarancyjną oraz formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który dostępny jest w serwisie www.kom-in.pl. Istnieje również możliwość przesłać wypełniony formularz zwrotu drogą poczty elektronicznej na adres sprzedawcy. Koszty poniesione przez Kupującego Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane. W celu usprawnienia zwrotu kwoty prosimy o podanie numeru konta bankowego, na który można dokonać przelewu środków.
  3.3 Wady produktu będą usunięte w terminie nie dłuższym, niż 14 dni liczonych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy przez serwis KOM-IN.
  3.4 W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części termin może zostać przedłużony.
  3.5 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy. W przypadku wymiany produktu na nowy okres gwarancyjny zostanie naliczany od początku.
  3.6 W przypadku niestwierdzenia wad lub jeżeli wada powstała z przyczyn określonych w pkt. 4 lub gdy gwarancja wygasła, koszt transportu oraz koszt ewentualnych napraw pokrywa użytkownik.
  3.7 Użytkownik zobowiązuje się do konserwacji paleniska zgodnie z załączoną do produktu instrukcją obsługi.

 4.       Gwarancja nie obejmuje:

  4.1 Zużyć mechanicznych powstałych na skutek użytkowania produktu (zużycie się produktu).
  4.2 Powłoki lakierniczej, która odbarwiła się w skutek zbyt wysokiego obciążenia temperaturą.
  4.3 Szamotu oraz wermikulitu – są to produkty naturalne, które na skutek kontaktu z wysokimi temperaturami mogą się rozszerzać oraz kurczyć. Tak długo jak wyrób zachowuje swoją pozycję w palenisku oraz nie jest pęknięty w pełni zachowuje swoje właściwości i nie należy go wymieniać.
  4.4 Uszczelek, których zużycie spowodowane jest poprzez osiąganie zbyt wysokich temperatur w palenisku oraz ich stwardnienie spowodowane stosowaniem nieodpowiednich płynów do czyszczenia szyb.
  4.5 Szyby ceramicznej – zabrudzenia szyby sadzą lub przypalone pozostałości opału oraz przebarwienia, a także inne zmiany na powierzchni szyby spowodowane zbyt wysoką temperaturą wewnątrz paleniska.
  4.6 Uszkodzeń powstałych podczas transportu (palenisko należy przewozić w pozycji pionowej).
  4.7 Nieprawidłowego przechowywania paleniska – powinno być one trzymane wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
  4.8 Uszkodzeń powstałych poprzez niewłaściwe obchodzenie się z elementami delikatnymi takimi jak szkło, szamot lub wermikulit.
  4.9 Zaniedbań oraz uszkodzeń powstałych w wyniku: niewłaściwego użytkowania, brakiem konserwacji, wadliwym montażem (brak pieczęci instalatora przy instalacji paleniska wodnego) oraz niestosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji.
  4.10 Czynności związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenia, regulacja, wymiana elementów podlegających naturalnemu zużyciu).

 5.      Przyczyny utraty gwarancji:

  5.1 Produkt bezpowrotnie traci gwarancję, w wyniku stwierdzenia zmian technicznych urządzenia, które nie zostały dokonane przez firmę KOM-IN, a także w wyniku dorabiania lub demontażu części.

 6.      Karta gwarancyjna bez pieczęci, podpisu lub wypełnionej którejkolwiek rubryki nie powoduje powstania po stronie gwaranta zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji.
 7.      Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu.
 8.      Gwarancja na sprzedany produkt w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

§7. Ochrona prywatności i inne prawa

 

 1.       Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 2.       Zebrane dane osobowe Klienta wykorzystane będą w celu, w jakim zostały udostępnione. Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. 
 3.       Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. 

 

§8. Postanowienia końcowe

 

 1.       KOM-IN zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.kom-in.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.