Jak obniżyć koszty ogrzewania?
Jak obnizyć koszty ogrzewania w naszym domu?

Szczególnie w okresie zimowym koszty ogrzewania stanowią jedną z najistotniejszych pozycji wydatkowych w domowym budżecie. Każdy z nas chciałby płacić za ogrzewanie jak najmniej, bez jednoczesnej konieczności chodzenia po domu w grubych swetrach. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób możemy obniżyć koszty związane z ogrzewaniem gospodarstwa domowego.


1. Termostaty.
Zainstalowanie termostatów na kaloryferach to podstawa w odpowiednim gospodarowaniu ciepłem w domu. Pozwalają one na optymalne dostosowywanie panującej temperatury w każdym pomieszczeniu do indywidualnych potrzeb oraz do pory dnia.

2. Właściwa temperatura w pomieszczeniach – komfort cieplny.
Według specjalistów zalecana temperatura w mieszkaniu w ciągu dnia to około 20°C. W łazience temperatura ta może wynosić 22-23°C, natomiast w sypialni, czyli w miejscu gdzie śpimy, zalecane jest, aby była ona nieco niższa i powinna oscylować w okolicach 18°C.

Obniżenie lub podwyższenie temperatury o 1°C to odpowiednio oszczędności lub straty finansowe na poziomie 5-7%

3. Optymalizacja ogrzewania rzadko używanych pomieszczeń.
Istotną rzeczą jest odpowiednia optymalizacja ogrzewania pomieszczeń rzadko używanych. Tutaj zaleca się, aby temperatura w takich miejscach była o maksymalnie 2-3°C niższa, niż w pozostałych pomieszczeniach mieszkania. Takie obniżenie temperatury pozwala z jednej strony na oszczędności, natomiast z drugiej strony, w razie potrzeby daje możliwość jego szybkiego ogrzania.

4. Odsłanianie kaloryferów.
Meblując nasze mieszkanie powinniśmy wziąć pod uwagę miejsce usytułowania grzejników. Nie powinny być one w żaden sposób zasłonięte. Zastawianie ich meblami czy przysłanianie długimi zasłonami, bardzo mocno utrudnia cyrkulację powietrza. Same zasłony mogą zredukować efektywność grzewczą nawet o 20%.

5. Ekrany przygrzejnikowe.
Odsłonięcie grzejników to tylko połowa sukcesu. Zdecydowana cześć ciepła emitowanego przez kaloryfery nagrzewa przyległą mu ścianę, która oddaje otrzymaną energię na zewnątrz. Zamontowanie ekranów przygrzejnikowych pomiędzy ścianą, a grzejnikiem spowoduje odbicie aż do 90% emitowanego ciepła z powrotem do naszego domu.

6. Wietrzenie – tylko krótkie i intensywne.
Bardzo ważne dla własnego samopoczucia jest wietrzenie, którego oczywistym rezultatem jest wymiana „starego” powietrza na „świeże”. Wietrzenie powinno odbywać się krótko, ale intensywnie poprzez szerokie otwieranie okien lub balkonu w danym pomieszczeniu na około 5-10 minut. Powoduje to wymianę powietrza, jednak nie oziębia nagrzanych ścian. Przed wietrzeniem należy zakręcić zawór termostatyczny.

7. Zakręcanie ogrzewania podczas wychodzenia z domu.
W momencie, gdy wychodzimy z domu, zaleca się zakręcać ogrzewanie. To samo dotyczy dłuższych wyjazdów. Temperaturę wówczas można obniżyć do koło 16°C, co pozwoli zaoszczędzić na ogrzewaniu, natomiast po powrocie daje możliwość szybkiego, ponownego nagrzania mieszkania.

8. Ogrzewanie nocą.
Przykręcajmy ogrzewanie na noc. Spowoduje to nie tylko oszczędności finansowe, ale również lepszy komfort osobisty podczas spania.

9. Odsłanianie okien w dzień.
Bardzo ważnym aspektem jest nagrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem ciepła słonecznego. Pamiętajmy, aby w dni słoneczne odsłaniać zasłony oraz żaluzję w pokojach, które są mocno nasłoneczniane. Ponadto istotne jest, aby w takich pomieszczeniach otwierać szeroko drzwi, co pozwoli na swobodny przepływ nagrzanego powietrza.

10. Szczelność okien i drzwi.
Szczególnie w starym budownictwie ważne jest, aby skontrolować szczelność okien i drzwi. Jeżeli elementy te będą nieszczelne, wszystkie wyżej wymienione starania pójdą na marne.

11. Monitorowanie działań
Jedną z najistotniejszych rzeczy jest monitorowanie wszystkich naszych działań, które mają prowadzić do obniżenia kosztów ogrzewania. Sprawdzajmy odczyty z podzielników oraz analizujmy rachunki, aby wybrać najbardziej efektywną drogę ogrzewania naszego domu, a także w wypadku niepowodzeń czy też problemów, być w stanie na bieżąco korygować nasze poczynania.


Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code